Відповідно до Наказу «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року» від 21.12.2015 року № 1328 встановлено термін повноважень спеціалізованої вченої ради     К 64.089.05 Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова з 21 грудня 2015 року по 21 грудня 2018 року з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

 

05.14.02 – електричні станції, мережі і системи;

05.24.04 – кадастр та моніторинг земель.

 

 Голова спеціалізованої вченої ради К 64.089.05:

 Говоров Пилип Парамонович, доктор технічних наук, професор, спеціальність 05.14.02.

 Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 64.089.05:

   Мамонов Костянтин Анатолійович, доктор економічних наук, професор, спеціальність 05.24.04.

     

    Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.089.05:

      Пілічева Марина Олегівна, кандидат технічних наук, спеціальність 05.24.04.

      

      Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 64.089.05:

    Ганус Олексій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, спеціальність 05.14.02;

    Зорін Владлен Володимирович, доктор технічних наук, професор, спеціальність 05.14.02;

    Кузнецова Дар`я Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент, спеціальність 05.24.04;

     Калюжний Дмитро Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, спеціальність 05.14.02;

Кондращенко Олена Сергіївна, доктор технічних наук, професор, спеціальність 05.24.04;

Метешкін Костянтин Олександрович, доктор технічних наук, професор, спеціальність 05.24.04;

     Пеньков Володимир Олексійович, кандидат технічних наук, доцент, спеціальність 05.24.04;

     Перепечений Віталій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, спеціальність 05.14.02;

     Палеха Юрій Миколайович, доктор географічних наук, професор, спеціальність 05.24.04;

     Рой Віктор Федорович, доктор технічних наук, професор, спеціальність 05.14.02;  

     Саєнко Юрій Леонідович, доктор технічних наук, професор, спеціальність 05.14.02;

     Славинська Олена Сергіївна, доктор технічних наук, професор, спеціальність 05.24.04;

     Тугай Дмитро Васильович, доктор технічних наук, доцент, спеціальність 05.14.02;

     Шипулін Володимир Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент, спеціальність 05.24.04;

     Ягуп Валерій Григорович, доктор технічних наук, професор, спеціальність 05.14.02.